• Slayt3
  • Slayt2
  • İSTANBUL SİNEMA GELİŞTİRME VE TANITMA DERNEĞİ
  • Slayt7
  • Slayt8

Derneğin Amacı

SİNEGED’İN  AMACI:

 

-Dernek, Türk Sinemasının ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımı ve  endüstriyel ve ticari olarak geliştirilmesi amacı ile kurulmuştur.         

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Sinema alanında Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, düzenlenenlere katılmak,

Amaca uygun olarak, Yurt içinde ve dışında festival, sinema haftası ve günleri, gala, sergi ve her türlü sinema etkinliği düzenlemek, yurt içinde ve dışında film marketleri açmak ya da açılanlara iştirak etmek.

2-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

3- Türk filmlerinin Yurt içi ve dışında gösterimi için dağıtım ve gösterim faaliyetlerinde bulunmak, dağıtım ağı kurmak. Bu amaçla müstakilen tanıtım ve pazarlama zorlanan yerli film yapımlarının gösterim ve pazarlama haklarını toplamak.

4-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

5-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

6-Yurt dışında gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

7-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

8-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.